Lars Carlsson - leg psykoterapeut och handledare

Välkommen till min hemsida! Jag är legitimerad psykoterapeut, dipl. gestaltteraput och beteendevetare och arbetar med gestaltterapi samt med affektfokuserad psykoterapi. Om du söker individualterapi eller parterapi så har du kommit rätt. Jag arbetar även som handledare och organisationskonsult. Den här sidan vänder sig till dig eller er som vill komma vidare och finna ett bättre förhållningssätt i livet eller i Er arbetssituation.

Jag arbetar som konsult, coach/handledare för chefer och medarbetare, individuellt och i grupp och med utvecklings- och förändringsarbete inom företag och organisationer. När det gäller ledarskap, medarbetarskap och organisationsfrågor arbetar jag i flera olika nätverk bl.a. Impasse och Norlin & Partners. Jag arbetar också som lärare och som föredragshållare.

Min bakgrund - i korta drag, jag har arbetat med människor i hela mitt arbetsliv, bl.a. som chef och ledare i många år inom Rädda Barnen och Röda Korset. Läs mer under fliken om mig.

Gestaltterapi - är en existentiell form av psykoterapi utvecklad på 1950-talet. "Gestalt" betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Utgångspunkten för psykoterapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet mellan klient och psykoterapeut som ger positiva resultat. Läs mer under fliken gestaltterapi och individual- och gruppterapi.

Affektfokuserad Psykoterapi - affect-focused psychotherapy APT, affect-focused dynamic psychotherapy, affect-focused therapy. Är ett psykoterapeutiskt arbetssätt med fokus på känsloreaktioner och med reglering av känslor som en del av terapin. Det handlar i första hand inte om att ha fokus på att förstå (intellektuellt) problemens uppkomst och bakgrund. Istället arbetar man aktivt med motstridiga känslor och ångestuppväckande tankar och situationer. Som terapeut fokuserar man systematiskt på de känsloreaktioner (affekter) som utlöses i viss typ av situationer och händelseförlopp.

 

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB

Besöksadress: Grev Magnigatan 9 (Impasse), Östermalm, Stockholm - 

Jag arbetar även digitalt via Zoom. 

  img-1134a.jpg