Individual- & gruppterapi

Jag tar emot klienter både individuellt, i par och i grupp. När det gäller grupp- och parterapi arbetar jag oftast tillsammans med någon av mina gestaltterapeut- eller psykoterapeutkollegor. Jag arbetar även som lärare och utbildningsterapeut inom Gestalt Akademin i Skandinavien.

Det finns några saker som är avgörande för att psykoterapi ska leda till en positiv förändring. Det första är mod och vilja till förändring. Det är din motivation som är grunden i terapin, sedan arbetar vi tillsammans med att identifiera och minimera de hinder som finns för att du ska må bättre och känna en större tillfredsställelse i ditt liv

Den andra förutsättningen handlar om att skapa en tillitsfull relation mellan terapeut och klient. Det är givetvis svårt att veta om man kan känna tillit till en terapeut som man kanske aldrig träffat förut. Det enda råd jag kan ge är att boka tid och känn efter om det känns bra, om inte be terapeuten att rekommendera någon annan som kan passa bättre.  

Den tredje förutsättningen är att ha tålamod. Förändring tar tid och det finns inga genvägar. Samtidigt anser jag  att det inte finns någon minimigräns eller något krav när det gäller hur länge man bör eller ska gå i terapi. Det kan vara så att man går en kortare tid i terapi och uppnår vissa framgångar för att sedan ta paus och återuppta terapin igen vid ett senare tillfälle. Man är där man är och känner själv hur mycket man orkar med, samtidigt bör man inte ge upp så fort det blir lite jobbigt. Det går att dra en parallell till fysisk träning, ibland är det tungt, men om man ska nå framgång måste man hålla ut och ibland är det lite extra jobbigt. För att inte misströsta kan man sätta upp delmål på vägen.

I min terapeutiska verksamhet har jag ofta träffat människor som har svårt att sätta gränser för sig själva i relation till sin omgivning. Man försöker att klara av allt: vara en god mamma, pappa, mormor, bror etc., en bra medarbetare en fin livskamrat en god vän. I en sådan situation är det lätt hänt att tappa bort sig själv. Det kanske händer att en anhörig har blivit sjuk eller dött, en livskamrat vill lämna relationen, kroppen börjar reagera negativt eller det uppstår motgångar på jobbet då blir det helt enkelt för mycket. Det går inte att finnas till för andra om man inte finns till för sig själv. Vad vill jag och vad behöver jag blir två avgörande frågor som behöver sökas svar på.

Nedan följer en mer teoretisk grund till hur vi gestaltterapeuter arbetar.

I gestaltterapin är dialog och kontakt - både med sig själv och med omgivningen - centrala teman, och metodiken är till stora delar upplevelsebaserad. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma klienten på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan du få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i nuet. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ditt agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar och val. När du inte längre styrs av det förflutna, istället för av det som är här och nu, ökar din förmåga att vara i kontakt med omgivningen, att sätta gränser, ta ansvar och att samspela mer konstruktivt med den.

Rent konkret arbetar terapeuten med utforskande samtal, bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, etc. Mindfulness eller medveten närvaro, som idag ofta beskrivs som något nytt och viktigt inom psykoterapin, har varit en integrerad del av gestaltterapin ända sedan starten på 1950-talet. Inom gestaltterapin kallas den väl utvecklade medvetenheten i nuet för awareness, och den är själva målet för det gestaltterapeutiska arbetet.

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB