Handledning och utbildning

Jag handleder arbetsgrupper inom både privat opch offentlig sektor. I dessa grupper har målsättningen varit att uppnå ett bättre arbetsklimat och ett positivt förhållningssätt gentemot klienter/kunder, kollegor och chefer men också att förhindra stress och utbrändhet. Jag har bl.a. arbetat som handledare för chefer och läkare inom landstinget och med flyktingvägledare i en kommun, i bägge fallen arbetade vi också med att hantera de svåra samtal som deras arbete medför. Jag har även erfarenhet av uppdrag i krishantering och debriefing. Jag arbetar som lärare inom kommunal, regional, ideell och privat sektor.

Jag är en van föredragshållare och pedagog och talar gärna utifrån mina erfarenheter och kunskaper om ledarskap, psykoterapi, förändringsprocesser, gestaltterapi, grupprocesser, personlig utveckling, affektteori och om att jobba med människor som befinner sig i utsatta situationer. Jag håller också utbildningar i "det svåra samtalet" och konflikthantering.

Jag arbetar även som lärare och utbildningsterapeut inom Gestalt Akademin i Skandinavien samt som lärare vid Psykosyntesakademin. 

 

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB