Min bakgrund

/img_0482-2.jpg

Jag är legitimerad psykoterapeut (steg 2 SAPU) och beteendevetare, jag är även dipl. Gestaltterapeut vid Gestalt Akademin i Skandinavien samt PG Dip i Psykoterapi vid Derby University.

Jag har arbetat som psykoterapeut, handledare och ledarskapscoach ett flertal år. Innan dess arbetade jag i idéburna och medlemsstyrda organisationer med människor i utsatta situationer både i Sverige och internationellt. Under en period arbetade jag inom den psykiatriska vården och jag har jobbat som handledare och coach åt läkare och chefer inom Landstinget. Jag har många års erfarenhet av att arbeta i högre chefsbefattningar. Jag har bl. a varit Sverigechef för Rädda Barnen vilket innefattade 4 regioner, 11 lokalkontor samt Centrum för barn och ungdomar i kris. Jag har också arbetat för Röda Korset i 12 år, där var jag flykting- och folkrättschef med ansvar för verksamhetsområdet i hela landet. Jag var engagerad i Röda Korsets Rehabcenter för torterade flyktingar och var med och startade upp flera nya center. Jag har gjort ett antal uppdrag internationellt bl.a. under konflikten i forna Jugoslavien. Jag har arbetslett ett stort antal personer och planerat och genomfört omfattande organisationsförändringar med allt vad det innebär.

Jag har haft uppdrag som sakkunnig och suttit i olika politiska råd till ansvarig minister när det gäller flykting-, asyl-, integrationsfrågor samt när det gäller arbetet mot främlingsfientlighet och rasism.

Idag tar jag bl.a emot klienter/patienter via Kris och traumacentrum i Stockholm och som  utbildningsterapeut inom Gestalt Akademin i Skandinavien, vid sidan av de som väljer att komma privat. Jag arbetar också som lärare, handledare, organisationskonsult och ledarskapscoach vid sidan av mitt arbete i som privatpraktiserande psykoterapeut. Ett bland flera uppdrag jag har vid sidan om både i näringslivet och i offentlig sektor är att jag tillsammans med Anna von Malmborg är ansvarig för Svenska kyrkans 2 åriga ledarutvecklingsprogram. 

Sammanfattningsvis så har hela mitt yrkesverksamma liv handlat om att arbeta tillsammans med andra människor för att på olika sätt påverka situationen för och kunna bistå människor.

 

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB

OBS! Arbetar även digitalt via Zoom. 

 

 

 http://se.linkedin.com/pub/lars-carlsson/86/6/5a5/