ledarskap och medarbetarskap

Att utvecklas som människa, ledare eller medarbetare går alltid hand i hand med personlig utveckling. Även om vi har olika roller i livet så är vi en och samma individ därför är det viktigt att arbeta med helheten i livet. En stark självbild, ansvarstagande och en tydlig kommunikation skapar ett bra samspel med omvärlden vilket är en förutsättning för ett gott arbetsliv.

Utifrån min egen mångåriga erfarenhet av att arbeta i ledande ställning i kombination med beteendevetenskaplig och psykoterapeutisk utbildning finns en god grund för att arbeta med medarbetarskaps-, ledarskapsutveckling och personlig utveckling. Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med organisationer som leds av en tydlig verksamhetsidé, med organisationskulturfrågor och med frågor som rör kulturmöten.  

Jag arbetar som konsult, coach/handledare för chefer och medarbetare, individuellt och i grupp. Utvecklings- och förändringsarbete inom företag och organisationer. När det gäller ledarskap, medarbetarskap och organisationsfrågor är jag en del av nätverket Impasse. Jag arbetar också som organisationskonsult och handledare inom Norlin och Partners.

Jag är en van föredragshållare och pedagog och talar gärna utifrån min egen erfarenhet av ledarskap, medarbetarskap, grupprocesser, förändringsarbete och socialt arbete i den frivilliga sektorn.

 

Ett urval av kunder som jag jobbat med är; Svenska Spel, Team Olivia, MSB, Karolinska institutet, Svenska Kyrkan, Arcona, Skandia, Kultur Kraft Syd samt flera kommuner och landsting. 

 

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB